Skip to content

Employee Operations

Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland€ 2.844 per maandOperations

Functieomschrijving

Als Employee Operations ben je verantwoordelijk voor het correct laden, lossen, scannen en sorteren van binnenkomende en uitgaande pakketten. Dit doe je volgens de werk- en veiligheidsinstructies, kwaliteitsnormen en depotrichtlijnen. Jij zorgt hiermee voor een efficiënte en tijdige verwerking van de pakketten van onze klanten. 


Je taken:

 • Scannen, routen en labelen van binnenkomende pakketten;
 • Corrigerende actie nemen bij afwijkende situaties;
 • Op een juiste en efficiënte wijze laden en lossen van in- en uitgaande pakketten;
 • Pakketten plaatsen in het juiste routevak, zodat de chauffeurs tijdig hun routes kunnen samenstellen; 
 • Sorteren van binnenkomende pakketten en controleren/bijstellen van de juistheid van de labels.

Je doet dit in wisselende diensten, samen met je team, en rapporteert aan de teamleider operations. Onze diensten zijn van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 22.30 uur of van 22.30 uur tot 07.00 uur en ook op zondag van 22.30 uur tot 7.00 uurVereisten

Wat neem je mee?

Jij houdt van aanpakken en bent een echte doorzetter. Daarnaast ben je flexibel, betrouwbaar en collegiaal. 


En verder:

 • heb je VMBO werk- en denkniveau;
 • Ben je in staat om in wisselende diensten te werken: onze diensten zijn van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 22.30 uur of van 22.30 uur tot 07.00 uur en ook op zondag van 22.30 uur tot 7.00 uur.


Ons aanbod

Ga je aan de slag bij DPD Nederland, dan kom je te werken in een informele, afwisselende en no-nonsense organisatie. Waar ambitie, klantbelofte en duurzaamheid centraal staan en waarin we veel waarde hechten aan samenwerken aan de realisatie van onze doelen. Natuurlijk wil je weten wat dit – naast een heleboel werkplezier – betekent in de overige arbeidsvoorwaarden.


Bij ons kun je rekenen op:

 • Een passend basissalaris tot maximaal €2.844,55, afgestemd op de functie, jouw ervaring en expertise;
 • Boven je basissalaris krijg je een onregelmatigheidstoeslag; 
 • 25 vakantiedagen (+3 te verdienen), gunstige pensioensregeling met een eigen bijdrage van slechts 3.55%;
 • Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. 


Samen verder?

Ben jij geïnteresseerd in de functie en voldoe je aan het profiel? Solliciteer dan via onze carrièrepagina naar de vacature Employee Operatons bij DPD Nederland in Oirschot. 


Een screening van jouw diploma en een VOG maken onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Heb je vragen over de inhoud van de functie of de wervingsprocedure dan kun je contact opnemen met Corina den Besten, Corporate Recruiter, bereikbaar via 06-40498994. 


Wie zijn wij?

Het moment waarop de bezorger aanbelt met een pakket, is altijd een hoogtepunt. Het dagelijks wereldwijd bezorgen van miljoenen pakketten aan gelukkige ontvangers is onze missie. Dat doen we binnen Geopost, met zo'n 122.000 onbezorgde medewerkers. DPD Nederland is onderdeel van het internationale Geopost, dat weer directe familie is van het Franse Groupe La Poste. En als grootste pakketverzender van Europa verzenden we vrijwel alle landen in de wereld, waarbij we binnen Europa de pakketten verzenden vanuit het eigen netwerk en depots. Daardoor kunnen wij een unieke performance leveren. We bereiken vanaf Eindhoven zelfs in één dag 700 kilometer!

DPD Nederland heeft 12 vestigingen en ons hoofdkantoor is gevestigd in Oirschot. Iedere dag zetten onze medewerkers zich in om de klantbelofte waar te maken. Er gaat een indrukwekkend proces schuil gaat achter het bezorgen van pakketten. Onze cultuur kenmerkt zich dan ook door een can-do-mentaliteit. We pakken niet alleen pakketten graag aan, maar ook de uitdaging. De sfeer in onze organisatie is informeel en de communicatielijnen zijn - net als onze bezorgtijden -kort.

Innovatie en duurzaamheid zijn centrale thema's binnen de strategie van DPD. We nemen onze verantwoordelijkheid, zowel naar onze klanten als onze collega's en de samenleving waarin we leven. Continu optimaliseren wij onze processen en dienstverlening, dat doen we data gedreven en op innovatieve wijze. Hierbij hechten wij veel waarde aan het samenwerken in de realisatie van onze doelen.     


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job description

As Employee Operations, you are responsible for the correct loading, unloading, scanning and sorting of incoming and outgoing packages. You will do this according to the work and safety instructions, quality standards and depot guidelines. Moreover, you ensure efficient and timely processing of our customers' packages.


Your tasks:

 • Scanning, routing and labeling of incoming packages;
 • Taking corrective action in deviating situations;
 • Loading and unloading incoming and outgoing packages correctly and efficiently;
 • Placing packages in the correct route section, allowing drivers to assemble their routes on time;
 • Sorting incoming packages and checking/adjusting the correctness of the labels.

You do this in varying shifts, together with your team, and report to the operations team leader. Our services are Monday to Friday from 2:00 pm to 10:30 pm or from 10:30 pm to 7:00 am and also on Sundays from 10:30 pm to 7:00 am.


What are you bringing?

You like to work hard and are a real go-getter. In addition, you are flexible, reliable and collegial.

In addition:

 • You have a lower vocational education (VMBO) working and thinking level;
 • You are able to work alternating shifts: our shifts are from Monday to Friday from 2:00 pm to 10:30 pm or from 10:30 pm to 7:00 am and also on Sunday from 10:30 pm to 7:00 am.


Our offer

If you join DPD Netherlands, you will be working in an informal, diverse and no-nonsense organization. Where ambition, customer promise and sustainability are central and where we place great value to working together to achieve our goals. Besides a lot of job satisfaction, you want to know what this means in the other terms of employment.

With us, you can count on the following:

 • An appropriate base salary up to a maximum of €2,844.55, tailored to the function, your experience and expertise;
 • You will receive an irregularity allowance above your base salary;
 • 25 vacation days (+3 to be earned), a favorable pension sceme with a personal contribution of only 3.55%, collective supplementary health insurance;
 • Training and development opportunities.


Moving forward together?

Are you interested in the position and do you fit the profile? Then apply via our career page for the vacancy of Employee Operations at DPD Netherlands in Oirschot.

A screening of your diploma and a VOG is part of our application procedure. If you have any questions about the content of the function or the recruitment procedure, please contact Corina den Besten, Corporate Recruiter, at 06-40498994.


Who are we?

Delivering millions of packages to happy recipients worldwide every day is our mission. We do that within Geopost, with approximately 122,000 employees. DPD Netherlands is part of the international Geopost, which in turn is directly related to the French Groupe La Poste. As Europe's largest parcel shipper, we ship to almost every country in the world. This allows us to deliver an unique performance. We even reach 700 kilometers from Eindhoven in one day!


DPD Netherlands has 12 branches and our head office is located in Oirschot. Every day our employees are committed to delivering the customer promise. There is an impressive process behind the delivery of packages. Our culture is therefore characterized by a can-do mentality. We not only like to tackle packages but also the challenge. The atmosphere in our organization is informal and the lines of communication - just like our delivery times - are short.


Innovation and sustainability are central themes within DPD's strategy. We take our responsibility to our customers and to our colleagues, as well as the society in which we live. We continuously optimize our processes and services, which we do in a data-driven and innovative way. We place great value on working together to achieve our goals.
of

Apply with Linkedin onbeschikbaar
Apply with Indeed onbeschikbaar